Wednesday, 05/10/2022 - 11:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Xuân Lập - Thị Xã Long Khánh - Đồng Nai

Công khai kết quả xếp lương mới theo Thông tư 03/TT-BGDDT

Nội dung chuyển đổi lương theo Thông tư 03

Tài liệu đính kèm: Tải về

Tổng hợp danh sach gồm 31 viên chức

TTĐơn vị, tổ chức trực thuộc - 
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinhChức vụ hoặc chức danh công tác hiện giữChức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương
 hiện giữ
 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo,
bồi dưỡng
Phương án bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
NamNữMã số chức danh nghề nghiệpBậcHệ số lương% phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)Thời điểm tính để xét nâng bậc lương lần sauChuyên mônChứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạmChứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Chức danh nghề nghiệpMã số chức danh nghề nghiệpBậc Hệ số lương% phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)Thời điểm được hưởngThời điểm tính để xét nâng bậc lương lần sau
123456789101112131415161718192021
BCẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ                  
ITrường THCS Xuân Lập                   
1Phạm Thanh Bình09/11/1978 Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1184,65 01/09/2020Đại học, Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng IIGiáo viên THCS hạng IIV.07.04.3134,68   01/09/2020
2Nguyễn Mừng01/04/1965 Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1194,986%01/12/2020Đại học, Sư phạm Toán Giáo viên THCS hạng IIGiáo viên THCS hạng IIV.07.04.3155,36   01/12/2021
3Lâm Thị Diễm Loan 12/05/1968Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1194,986%01/08/2021Đại học, Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng IIGiáo viên THCS hạng IIV.07.04.3155,36   01/08/2021
4Nguyễn Huệ29/10/1968 Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1194,985%01/09/2021Đại học, Sư phạm Sinh Giáo viên THCS hạng IIGiáo viên THCS hạng IIV.07.04.3155,36   01/09/2021
5Nguyễn Gia Dương30/10/1968 Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1194,98 01/09/2019Đại học, Sư phạm Lý Giáo viên THCS hạng IIGiáo viên THCS hạng IIV.07.04.3145,02   01/09/2019
6Ngô Thị Phương Nga 26/08/1971Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1194,98 01/12/2020Đại học, Sư phạm Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng IIGiáo viên THCS hạng IIV.07.04.3145,02   01/12/2020
7Phạm Thị Thu Huyền 04/10/1971Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1194,98 01/03/2020Đại học, Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng IIGiáo viên THCS hạng IIV.07.04.3145,02   01/03/2020
8Nguyễn Thị Kim Anh 22/06/1973Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1194,98 01/03/2021Đại học, Sư phạm Hóa  Giáo viên THCS hạng IIIV.07.04.3294,98   01/03/2021
9Nguyễn Đình Phú11/12/1974 Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1194,98 01/03/2021Đại học, Sư phạm Toán Giáo viên THCS hạng IIGiáo viên THCS hạng IIV.07.04.3145,02   01/03/2021
10Trần Thị Quý 09/11/1973Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1194,98 01/10/2020Đại học, Sư phạm Địa Giáo viên THCS hạng IIGiáo viên THCS hạng IIV.07.04.3145,02   01/10/2020
11Hoàng Thị Minh Nguyệt 26/10/1973Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1194,98 01/07/2021Đại học, Sư phạm Mỹ thuật Giáo viên THCS hạng IIGiáo viên THCS hạng IIV.07.04.3145,02   01/07/2021
12Trần Thị Tuyết Mai 14/02/1978Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1184,65 01/10/2020Đại học, Sư phạm Sử Giáo viên THCS hạng IIGiáo viên THCS hạng IIV.07.04.3134,68   01/10/2020
13Phạm Thị Yên 02/02/1975Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1184,65 01/09/2019Đại học, Sư phạm Toán Giáo viên THCS hạng IIGiáo viên THCS hạng IIV.07.04.3134,68   01/09/2019
14Hoàng Ngọc Thùy Trang 19/07/1978Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1184,65 01/02/2021Đại học, Sư phạm Ngữ Văn  Giáo viên THCS hạng IIIV.07.04.3284,65   01/02/2021
15Nguyễn Thị Kim Cúc 30/07/1972Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1184,65 01/02/2019Đại học, Sư phạm Địa  Giáo viên THCS hạng IIIV.07.04.3284,65   01/02/2019
16Phan Thị Bích Lưu 01/04/1980Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1174,32 01/12/2018Đại học, Sư phạm Lý Giáo viên THCS hạng IIGiáo viên THCS hạng IIV.07.04.3134,68   01/12/2021
17Bùi Thị Thanh Vân 25/08/1979Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1174,32 10/10/2019Đại học, Sư phạm Toán  Giáo viên THCS hạng IIIV.07.04.3274,32   10/10/2019
18Trần Thị Thùy Trang 09/02/1977Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1174,32 01/03/2020Đại học, Sư phạm Ngữ Văn  Giáo viên THCS hạng IIIV.07.04.3274,32   01/03/2020
19Lê Anh Vũ29/07/197929/07/1979Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1174,32 01/08/2019Đại học, Sư phạm Toán Giáo viên THCS hạng IIGiáo viên THCS hạng IIV.07.04.3124,34   01/08/2019
20Trần Thị Hải Yến 13/10/1983Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1163,99 01/08/2019Đại học, Sư phạm Hóa Giáo viên THCS hạng IIGiáo viên THCS hạng IIV.07.04.3114   01/08/2019
21Đoàn Thị Thảo Nguyên 15/12/1984Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1163,99 01/06/2021Đại học, Sư phạm Sinh  Giáo viên THCS hạng IIIV.07.04.3263,99   01/06/2021
22Ngô Thanh Phương20/01/1983 Giáo viên THCS hạng IIIV.07.04.1263,65 15/03/2020Cử nhân Nhạc viện  Giáo viên THCS hạng IIIV.07.04.3253,66   15/03/2020
23Hà Nguyễn Duy Trung10/09/1984 Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1153,66 04/09/2020Đại học TDTT  Giáo viên THCS hạng IIIV.07.04.3253,66   04/09/2020
24Nguyễn Văn Thịnh28/02/1990 Giáo viên THCS hạng IIIV.07.04.1232,72 03/06/2021Đại học, Sư phạm Toán Giáo viên THCS hạng IIGiáo viên THCS hạng IIIV.07.04.3233,00   03/06/2021
25Lưu Quang Phúc23/05/1984 Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1153,66 01/03/2019Đại học, Sư phạm Lý  Giáo viên THCS hạng IIIV.07.04.3253,66   01/03/2019
26Bùi Thị Hoàng Oanh 25/11/1987Giáo viên THCS hạng IIIV.07.04.1253,34 01/09/2021CĐ,  Sư phạm GDCD  Giáo viên THCS hạng IIIV.07.04.1253,66   01/09/2021
27Lê Thị Trang 30/11/1991Giáo viên THCS hạng IIIV.07.04.1232,72 01/06/2020Đại học, Sư phạm Ngữ Văn  Giáo viên THCS hạng IIIV.07.04.3233   01/06/2020
28Vũ Thị Xuân15/01/199115/01/1991Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1122,67 30/07/2020Đại học, Sư phạm Ngữ Văn  Giáo viên THCS hạng IIIV.07.04.3222,67   30/07/2020
29Đỗ Thị Cẩm Hằng 19/10/1994Giáo viên THCS hạng IIIV.07.04.1222,41 30/07/2020Đại học, Sư phạm Toán Giáo viên THCS hạng IIGiáo viên THCS hạng IIIV.07.04.3222,67   30/07/2020
30Tô Thị Kim Nga 16/10/1992Giáo viên THCS hạng IIIV.07.04.1222,41 30/07/2020Đại học, Sư phạm Lý  Giáo viên THCS hạng IIIV.07.04.3222,67   30/07/2020
31Nguyễn Quốc Tuấn14/11/1969 Giáo viên THCS hạng IIV.07.04.1194,98 02/02/2020Đại học, Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng IIGiáo viên THCS hạng IIV.07.04.3145,02   02/02/2020
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 10
Tháng 10 : 48
Năm 2022 : 32.554